رئيس اداره محیط زیست حمیدیه اظهارکردکه  مرگ و میر ماهی ها در کرخه نور ، از انشعاب های رودخانه کرخه،از غروب ۲۳ تیر آغاز شد.وی دلیل اصلی تلف شدن ماهی ها را کاهش شدید آب رودخانه کرخه عنوان کرد و افزود: کاهش اکسیژن آب در شب، کاهش فشار هوا به دلیل پدیده شرجی و راکد شدن آب کرخه نور باعث خفگی و مرگ ماهی ها شده است.

ری شهری درگفتگوبا ایرنا  با بیان اینکه اتلاف ماهی ها تاکنون در حمیدیه سابقه نداشته است اظهار کرد: کرخه نور به دلیل کم آبی شدید به حالت مانداب درآمده است و در صورتی که آب جریان داشت این اتفاق برای ماهی ها نمی افتاد.وی با اشاره به اینکه برآورد دقیقی از تعداد ماهی ها نشده گفت: هزاران ماهی از انواع کاراس، شوچی، بنی، بیاح و کپور تلف شده اند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست حمیدیه گفت: خشکسالی، موجب کاهش شدید و در مواردی خشک شدن رودخانه کرخه و به تبع آن رودخانه کرخه نور از دو سال پیش شده،اما از ابتدای تابستان با کاهش رهاسازی آب توسط شرکت بهره برداری رودخانه های کرخه و شاوور، وضع بدتر و رودخانه بسیار کم آب شده است.

رودخانه کرخه چندین سال است که دچار خشکسالی شده است. در سه سال گذشته آب این رودخانه تا ۸۰ درصد کاهش یافته است. از زمستان پارسال آب در انشعاب های رودخانه کرخه نیز در هویزه، سوسنگرد و حمیدیه به شدت کم شده به طوری که در هویزه رودخانه به طور کلی خشک شده بود.در کشت زمستانه ۸۰ درصد محدودیت کشت و در کشت تابستانه امسال ممنوعیت کشت برای حوضه رودخانه کرخه اعمال شده است.
کارشناسان خشکسالی و آبگیری سد سیمره در بالادست رودخانه کرخه را از عوامل کاهش شدید دبی این رودخانه اعلام کرده اند.کرخه سومین رودخانه بلند ایران است که از کوه های زاگرس سرچشمه می گیرد.حمیدیه که پیش از این از توابع اهواز بود، و در سال۹۱ به شهرستان تبدیل شد، در غرب اهواز و خوزستان واقع است

#

اشتراک این خبر در :