به گزارش نامه نیوز به نقل از شبکه العالم، تصاویر منتشر شده از رود فرات در مناطق الخالدیه و الحبانیه در استان الانبار بیانگر کاهش بسیار شدید آب رودخانه است.
شبکه عراقی سومریه نیوز تأکید کرد که گروه تروریستی داعش قصد دارد از طریق بستن سد رمادی، آب هزاران خانواده را قطع کند و زمینهای کشاورزی که در مجاورت رود فرات قرار دارد نابود کند.
“صباح کرحوت” رئیس شورای استان الانبار پیشتر درباره خطر وقوع فاجعه انسانی در استان الانبار به دلیل بسته شدن سد رمادی به دست عناصر داعش، هشدار داده بود.
گروه تروریستی داعش از سه شنبه گذشته دریچه های سد رمادی را بست و مانع از رسیدن آب به الخالدیه و الحبانیه شد.
شورای استان الانبار پیشنهاد کرده است که برای مقابله با فاجعه، عملیاتی گسترده برای بازپس گیری سد انجام شود و یا اینکه یکی از دریچه های سد هدف قرار بگیرد تا آب دوباره جریان یابد.
#

اشتراک این خبر در :