باشگاه خبرنگاران – مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت: ۱۰ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری در کانون های اسکان خوزستان ساکن شدند.
علیرحم کریمی با بیان اینکه خوزستان در رتبه های نخست اسکان عشایر در کشور است افزود: طرح اسکان عشایر در دو هزار هکتار اراضی غرب کرخه از سال ۹۳ با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است
وی با اشاره به اینکه  ۲۳ هزار خانوار عشایری کوچ رو مشتمل بر ۱۴۰ هزار نفر به خوزستان تردد می کنند گفت : ۱۱درصد جمعیت عشایری در خوزستان ساکن هستند و۹درصد دام های عشایری نیز در این استان قرار دارد.
#

اشتراک این خبر در :