در متن حکم دکتر اسماعیل ایدنی خطاب به دكتر خلیف پور آمده است:

جناب آقای دکتر  یوسف خلیف پور

با سلام و احترام، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجربه ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به عنوان” سرپرست بیمارستان سینا  (شهرستان کارون) ” منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند سبحان، رعایت جوانب شرعی و قانونی، اتخاذ مشی اعتدال و میانه روی توفیق یابید تا در دوره ی تصدی این مسئولیت خطیر، مرکز را در جهت ایفای ماموریت های بالینی، بیش از پیش به سوی تحقق اهداف نظام سلامت هدایت نمایید.

مهم ترین انتظارات از جنابعالی عبارتند از:

۱- اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی و ارتقاء ” برنامه محور ” نمودن امور مرکز؛

۲- نظارت بر اجرای مناسب برنامه های طرح تحول نظام سلامت؛

۳- پیگیری مجدانه در خصوص بهره برداری به موقع از پروژه های عمرانی؛

۴- پشتیبانی مناسب و مستمر در زمینه ی استقرار استانداردهای اعتبار بخشی درمانی؛

۵- بذل توجه مناسب نسبت به امور مرتبط با کارکنان به ویژه در زمینه های توانمند سازی، جبران خدمت، امور رفاهی و تندرستی، انگیزشی و بهبود رضایتمندی آنها؛

۶- عنایت ویژه به تقویت پاسخگویی به مراجعین و تامین رضایت مندی بیماران و همراهانشان؛

۷- نظارت بر اجرای تکالیف قانونی در حوزه ی اصلاح نظام اداری به ویژه در زمینه های سازماندهی  و توسعه ی سرمایه انسانی و ارتقاء شفافیت و سلامت مالی و اداری؛

۸-  تقویت همکاری های درون بیمارستانی و تعاملات برون بیمارستانی به ویژه با معاونین  محترم دانشگاه؛

دوام توفیق جنابعالی را از خداوند منان مسئلت می نمایم.

دکتر اسماعیل ایدنی

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

#

اشتراک این خبر در :