جشنواره علمی فرهنگی «خوزستان را قاب بگیر» با معرفی برندگان بخش‌های مختلف در اهواز به کار خود پایان داد.

به گزارش مراسلون به نقل از بروال، اختتامیه این جشنواره‌ی علمی ـ هنری به مناسبت «روز جهانی عکس» امروز پنج‌شنبه در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت از محیط‌زیست خوزستان در دو بخش اصلی  عکاسی با دوربین و عکاسی با موبایل و هرکدام از این بخش‌ها در چهار محور محیط‌زیست طبیعی، محیط‌زیست انسانی، تنوع فرهنگی و کارون برگزار شد.

مهدی بحری و عدنان مجدم از عکاسان وب‌سایت «بروال» در بین نفرات برتر این جشنواره قرار گرفتند.

برندگان این جشنواره به شرح ذیل اعلام شدند:

اسامی برندگان بخش عکاسی با موبایل

محور محیط‌زیست طبیعی:

رتبه اول: صالح چنانی راد

رتبه دوم: ماجد ناصری

رتبه سوم: مصطفی ویسی شیخ رباط

محور محیط‌زیست انسانی:

رتبه اول: عدنان مجدم

رتبه دوم: مصطفی ویسی شیخ رباط

رتبه سوم: مهدی بحری

محور تنوع فرهنگی:

رتبه اول: مهدی بحری

محور کارون:

رتبه اول: عدنان مجدم

اسامی برندگان بخش عکاسی با دوربین

محور محیط‌زیست طبیعی:

رتبه اول: طالب منشدی پور

رتبه دوم: عالیه چنگیزی

رتبه سوم: صادق رضایی

محور محیط‌زیست انسانی:

رتبه اول: محمد آهنگر

رتبه دوم: نازنین صالحی

رتبه سوم: حسن اسماعیلی فر

محور تنوع فرهنگی:

رتبه اول: مازن هواشم

رتبه دوم: احمد شابونی

رتبه سوم: وسام میناوی

محور کارون:

رتبه اول: علی هرمزی

رتبه دوم: کامران اسد پور

رتبه سوم: بابک سلیمانی

 

پایگاه خبری مراسلون به این مناسبت، مراتب تبریک و تهنیت خود را به مدیران وبسایت وزین بروال و همکاران عکاس برنده در جشنواره تقدیم می کند.

تصاویر از بروال:

#

اشتراک این خبر در :