در استان منحصربه‌فردی، سکنی گزیده‌ایم؛ همه‌چیز در آن در حال جابجایی است. آب کارونش، آرام‌آرام در حال جابجایی است؛ به شکل قانونی و طبق برنامه و قراراست طی دو دهه، چیزی از آن نماند. نخبگان این دیار در حال جابجایی مستمر به داخل و خارج بلاد هستند و بنیاد نخبگانش، هنوز تکلیف خودش رانمی داند. امتیاز صنایع و اعتبارات جذب نشده‌اش؛ جابجا می‌شود و عمران به پایین می‌کشد و بیکاری به بالا، ارقام هدف‌گذاری شده طرح‌هایش مدام جابجا می‌شود؛ ۵۵۰ هزار هکتار طرح کشاورزی ، می‌شود ۲۵۰ هزار هکتار و ۲۰۰ هزار هکتار کمربند سبزش، می‌شود کمتر از ۱۰ هزار هکتار اجراشده. مدیرانش، در آسمان، در حال جابجایی هستند و با واقعیت‌های روی زمین، چندان رابطه مناسبی ندارند؛ آموزش‌وپرورش این دیار خیلی وقت است درخواست انتقال به بالای جدول داده است اما فعلاً ته جدول، کمی بالا و پایین جابجا می‌شود. اخیراً هم ارقام کنتورهای برق، ته‌مانده جیب مردم این دیار را به عابر بانک‌ها جابجا کرده است و انواع و اقسام جابجایی‌های جالب که در این سرزمین، یافت می‌شود؛ انگار که در سرزمین جابجا آباد زندگی می‌کنیم. البته جابجایی، نوعی تنوع و تغییراست؛ به شرطی که فقط مانند موارد ناخوشایند ذکرشده فوق نباشد. بگذارید کمی خوش‌بین باشیم و امیدوار و به خلق جابجایی‌های خوشایند فکر کنیم؛ یک موردش را می‌توان در حوزه وکیلان مردم جستجو کرد که این روزها شاهد جابجایی محسوس در نقش‌های نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شوری اسلامی هستیم. در حوزه مجلس، نمایندگانی داریم که تایمر حنجره‌های آن‌ها فقط در هفته‌های انتخاباتی به شمارش می‌افتد و اهل خوزستان می‌شوند؛ قبل و بعدش چه‌کار می‌کنند را فقط خدا می‌داند؛ نه گزارش عملکردی دیده‌ایم و نه حتی در اوج مصائب زیست‌محیطی، داد و فغان نمایشی؛ اما این روزها جابجایی مثبت استان ما در ایفای نقش نمایندگان مجلس، توسط نمایندگان خبرگان، نمود یافته است. بخشی از نمایندگان خبرگان استان (به‌ویژه آقایان جزایری، کعبی وحید ری) در حوزه مطالبات مردمی اعم از اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و زیست‌محیطی ورود جدی کرده‌اند و در بسیاری موارد ورود آنان مقرون به نتایج مثبتی بوده است. جالب آنکه، اخیراً بسیاری از نخبگان علی‌رغم رویکردهای سیاسی و اجتماعی خاص خود، دغدغه‌ها و مطالبات اصلاحی خود را به نمایندگان مجلس خبرگان منتقل می‌کنند. شاید گفته شوکه موسم است انتخابات است و آقایان بر تحرک خود افزوده‌اند اما واقعیت آن است که جابجایی در نقش‌ها از مدت‌ها قبل و درنتیجه عدم حصول نتایج مطلوب در حوزه مدیریت اجرایی وعدم ایفای نقش مناسب از جانب نمایندگان مجلس در رفع محرومیت و درمان معضلات عدیده استان، حاصل‌شده است. از طرفی، ناکارآمدی برخی حوزه‌ها، امر نامطلوب است اما از ناحیه دیگر اینکه توان‌های استان در صورت ضعف دیگری، جابجا و فعال می‌شوند امر مثبتی است. واقعیت آن است که استان خوزستان در اغلب شاخص‌های توسعه‌یافتگی، دچار رکود عقب‌افتادگی است و هرچند جابجایی مثبت نقش‌ها در این وضعیت، از رکود و یاس، بهتراست اما حجم کارهای عقب‌افتاده به‌اندازه‌ای است که در عوض جابجایی، نیازمند تساوی مثبت نقش‌ها در خبرگان و مجلس هستیم به‌نحوی‌که همگان از تمام ظرفیت خود برای توسعه استان بهره گیرند.

#

اشتراک این خبر در :