معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری سامانه پیامکی ۱۰۱ ویژه دریافت مطالبات حوزه زنان از سراسر کشور راه اندازی کرد.

به گزارش ایرنا از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، این شماره پیامکی برای دریافت پیامک های مخاطبان و اعلام مطالبات زنان از سراسر کشور به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص یافت.

بر اساس همین گزارش، این شماره که همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) فعال سازی شد، بدون محدودیت زمانی، دریافت کننده مطالبات حوزه زنان و خانواده خواهد بود.

گزارش های جمع بندی پیامک ها در دوره های زمانی مشخص به استحضار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و بعضا رییس جمهوری خواهد رسید.

با راه اندازی این سامانه، فرصت و امکان مناسب برای انعکاس مطالبات و انتظارات حوزه امور زنان و خانواده فراهم آمده است.

#

اشتراک این خبر در :