فارس -به پیشنهاد مخابرات برای تغییر تعرفه‌های تلفن‌ثابت در کمیته تخصصی رگولاتوری بررسی و نهایی شده است. نرخ مکالمه داخل استانی از ۳۰ به ۷۰ ریال و نرخ مکالمه خارج استانی ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش فارس، طبق اعلام مسئولان، امسال تعرفه‌های تلفن‌همراه ثابت می‌ماند؛ اما تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت در دستور کار است.

در آخرین اخبار منتشر شده، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به فارس گفته بود: مخابرات در قالب ۵ سناریو درخواست افزایش مجموعه خدمات تلفن‌ ثابت شامل تماس داخل استانی،‌ تماس خارج استانی، هزینه آبونمان و هزینه اولیه اتصال را به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه داده است.

معاون رگولاتوری نیز گفته بود: با توجه به تعرفه بسیار پایین مکالمات ثابت داخل استانی، احتمال تغییر تعرفه داخل استانی و آبونمان وجود دارد، اما مخابراتی‌ها و مسئولان دولتی اعلام جزئیات درباره تعرفه‌های جدید را به زمان پس از تصویب تعرفه‌ها موکول می‌کردند.

براساس پیگیری خبرنگار فارس، مشخص شد که تعرفه‌های جدید تلفن ثابت در کمیته تخصصی مربوطه در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نهایی شده که پیش از ارسال به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب نهایی، موضوع اختلاف میان مخابرات و وزارت ارتباطات مطرح شد.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: به دلیل تعلل مخابرات در ارائه برنامه توسعه، افزایش تعرفه تلفن ثابت از دستور کار خارج شد.

براساس تعرفه نهایی تصویب شده در کمیته تخصصی رگولاتوری، تعرفه‌های جدید به شرح زیر است:

نوع مکالمه تعرفه قدیم (ریال) تعرفه جدید(ریال)
مکالمه داخل استانی ۳۰ ۷۰
مکالمه خارج استانی ۳۳۰ ۴۰۰
آبونمان از ۱۰۰۰ (روستا) تا ۳۶۰۰ (شهرهای بزرگ) از ۲۰۰۰۰ (روستا) تا ۵۰۰۰۰ (شهرهای بزرگ)

قیمت هر دقیقه تماس داخل استانی از ۳۰ ریال به ۷۰ ریال تغییر خواهد کرد. پیشنهاد مخابرات برای این تعرفه دقیقه‌ای ۱۰۰ ریال بوده که در رگولاتوری تعدیل شده است.

همچنین قیمت هر دقیقه تماس بین‌استانی از ۳۳۰ ریال به ۴۰۰ ریال افزایش خواهد یافت. پیشنهاد مخابرات برای این تعرفه دقیقه‌ای ۵۰۰ ریال بوده که در رگولاتوری تعدیل شده است.

حداقل مبلغ آبونمان (برای خطوط بی‌کارکرد طی دوره) نیز برای شهرهای بزرگ ۵۰ هزار ریال و در شهرهای کوچک ۲۰ هزار ریال خواهد بو

 

#

اشتراک این خبر در :