به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، اوحدی افزود: بر اساس بند «ز» ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالیاتی کشور، همه دفاتر زیارتی کشور که به عربستان، عراق و سوریه زائر اعزام می کنند، از پرداخت مالیات معاف می شوند.
اوحدی گفت: درآمد ابرازی این دفاتر صددرصد از مالیات معاف است و نرخ مالیات آن ها صفر محاسبه خواهد شد.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه بند «ز» ماده ۳۱ جایگزین ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم کشور شده است گفت: این قانون به تائید شورای نگهبان رسیده است و با اجرای آن، شاهد تعدیل مناسبی در قیمت های بسته های سفر در حج، عمره و عتبات خواهیم بود

#

اشتراک این خبر در :