آیا جریانی مانند اتفاق مدرسه معراج پدیده ایی خارج از انتظار بوده است ؟مدت زمانی است که کم و بیش ، از دور و نزدیک شاهد صحبتها و زمزمه هایی بنام وهابیت , تسنن و غیره هستیم و مدام می شنویم ، باید مراقب باشیم که جوانان ما به سمت اینگونه مذاهب گرایش پیدا نکنند تا خدایی ناکرده از راه بدر نشوند !از طرفی هر روز در کوچه و خیابان شهرمان و نیز در سایتهای اجتماعی هدفمند به وضوح شاهد گرایش و تبلیغات دین زرتشت و جملات زیبا وقصار برگرفته شده از بزرگان دین ما و منسوب کردن آن به نام کورش هستیم ، ولی در هیچ زمان و یا مکانی هشداری از جانب کسی ندیدیم و نشنیدیم که باید در این رابطه مراقب باشیم که جوانانمان به بی دینی و کفر نگرایند .

این را بیان کردم تا بگویم طبیعی است با هجوم همچین تبلیغات وسیعی از سوی گروه خاصی از شهروندان ، بی دینی جای دین مبین اسلاممان را بگیرد، چرا که آموزش به شکل مستمر و غیر مستقیم زمان زياديست كه جارى وساريست .حال می خواهم یک مقایسه در داخل و خارج از کشور در رابطه به توهینات اخیر نسبت به دین اسلام داشته باشم . چندی پیش کاریکاتوریست دانمارکی به پیامبر اسلام توهین کرد و همچنین هفته نامه شارلی ابدو تصاویر ناشایستی از پیامبر اسلام منتشر کرد که همه اینها خوشبختانه با اعتراضات شدید در کشورهای اسلامی مواجه شد . باید پذیرفت که این پدیده ها در آن کشورها به دلیل نظام غیر مذهبی و معاندات آنها با دین اسلام صورت می پذیرد و از جهاتی چیزی خارج از یک امر طبیعی رفتاری نیست ؛ ولی وقتی می بینیم در کشور اسلامی خودمان افرادی در سایتهای اجتماعی و در گروههای مجازی و به تبع آن در مدرسه معراج نامی علنأ به اسلام ، پیامبر و کتاب مقدس قرآن توهین می کنند ، ریشه این توهینها را در کجا باید جستجو کرد ؟ این هجوم هر از گاه بعضی از افراد به دین اسلام و کتاب مقدس و پیامبر اسلام از کجا نشأت مى گیرد ؟ این دیدگاه منفی و دور از واقعیت نسبت به دین اسلام از کجا ریشه دوانده است ؟این دین گریزی و اسلام ستیزی ناشی از چیست ؟ آیا زمان آن نرسیده که این را به عنوان یک زنگ خطر جدی تلقی کنیم آیا وقت آن نرسیده که بجای نگرانی از گرایش به وهابیت و تسنن نیم نگاهی هم به پدیده خطرناک بی دینی که متاسفانه در اکثر مواقع ریشه آن در داخل کشور است بیندازیم ؟ آیا خطر بی دین بودن و زرتشى و کورش مآب بودن كمتر از خطر تسنن است ؟؟؟ بهتر نیست در معادلات آینده کمی هم این قضیه و رشد آنرا جدی بگیریم؟؟چه بسا شخص و یا اشخاصی که در نمونه مدرسه معراج به پیامبر اکرم (ص ) توهین کرده اند دركى از قضيه نداشته اند و در اثر القائات اطراف و آموزشهاى غير مستقيم مستمر اخير، خود را متعلق به دينى غير از دین اسلام مى پندارند و این پدیده ، پدیده ایی کاملا طبیعی در رابطه با آن چشم پوشی ها و نادیده گرفتنهای تبلیغات خاص زرتشتی بوده است .اینگونه افراد متاسفانه تحت تأثير تبليغات هدفمند غير صحيح ، اسلام را ديني مى دانند كه با زور به آنها تحميل شده است .و لازم مي بينند كه به گذشته خود بازگردند ، چراکه تبلیغات اخیر به آنها راهی غیر از دین اسلام نشان میدهد و این نوع تبلیغات ، تبلیغ جدیدی از دین زدایی و اسلام ستیزی ست !!!

#

اشتراک این خبر در :