بسم الله الرحمن الرحیم

متاسفانه در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام گذاری شده است، شاهد تحرکات مشکوکی هستیم که با نشر تولیدات به ظاهر فرهنگی در قالب شعر، موسیقی و بازی های کامپیوتری، اهانت و تحریک احساسات قوم عرب را هدف قرار داده اند تا از این طریق، هم زیستی مسالمت آمیز اقوام را با چالش مواجه کنند.

خوشبختانه، نهادهای نظارتی و فرهنگی در موارد پیش آمده قبلی، بنا به درخواست ها و اعتراضات فعالان عرب به اینگونه اعمال خلاف قانون، پی گیری مجدانه ای داشته اند بنحوی که منجر به برخورد مناسب با عوامل تفرقه انگیز و توقف فعالیت آنان شد.

 شورای مشترک فعالان عرب ضمن تشکر از نهادهای فوق الذکر، در توجه  به اعتراضات فعالان عرب، خواستار برخورد مناسب با عوامل اقدام ضدفرهنگی اخیر در نشر موسیقی موهن به قومیت عرب می باشد.

همچنین  شورای مشترک فعالان عرب از تمامی احاد مردم شریف استان خوزستان می خواهد که مراقب فتنه انگیزی عناصر نژاد پرست و قوم گرایان افراطی باشند و اعتراضات خود را به شکل منطقی و از مجاری قانونی منتقل نمایند.

شورای مشترک فعالان عرب خوزستان

#

اشتراک این خبر در :