به گزارش مراسلون در جلسهامروز شورای شهر کوت عبدالله که با حضور هفت نفر از نه نفر عضو شورا برگزار شده بود، محمد عبیاوی شهردار این شهر به دلیل عدم سکونت در شهر با اکثریت آرا از سمت خود عزل شد.

در این جلسه شورای شهر با استناد به مواد ۳ و ۴ قانون احراز صلاحیت شهرداران، شهردار کوت عبدالله را یکی از صلاحیت های قانونی دانسته و رأی به عزل وی داد.

در پایان این جلسه کاظم حزباوی مسئول امورمالی شهرداری، به عنوان سرپرست شهرداری کوت عبدالله انتخاب گردید.

گفتنی است تصمیم اعضای شورا برای عزل حویزاوی از چند ماه پیش مطرح گردیده ولی فاقد اجماع اکثریت بود که امروز با تصمیم اکثریت اعضای شورا عزل وی تحقق یافت.

در آن سوی اهواز، شورای شهر شیبان نیز با استناد به همین قانون مدتی است در صدد عزل شهردار شیبان است و دلیل آن را عدم سکونت مهندس عبداللهی در محدوده قانونی خدمت ذکر کرده است.

#

اشتراک این خبر در :