مدیرکل امور مرزی و پدافند غیر عامل وزارت کشور با اشاره به افزایش ۷ درصدی تردد در مرزهای سه گانه کشور در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ گفت: عراق، ترکیه ، امارات، عربستان و آلمان به ترتیب بیشترین مقصد سفرهای اتباع ایرانی بوده است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مجید آقابابایی با اعلام آمار ورورد خروج از مرزهای کشور ، گفت:در سال۱۳۹۳ آمار ورود و خروج از مرزهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی کشور با هفت درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۲به ۲۴،۹۶۴،۹۸۸ نفر رسید، که از این تعداد تردد ، ۹،۵۵۴،۸۱۲ نفر(۳۸درصد)مربوط به اتباع خارجی و۱۵،۴۱۰،۱۷۶نفر (۶۲درصد)شامل اتباع ایرانی می شود.

وی ادامه داد: کمتراز ۸۰ درصد مقصد سفر اتباع ایرانی به ۵ کشورعراق ۵،۰۹۹،۰۲۷ نفر(۳۳درصد)، ترکیه۳،۲۲۴،۵۶۷نفر(۲۰.۹درصد)، امارات۱،۹۶۳،۱۹۶ نفر(۱۲.۷درصد)، عربستان۱،۷۳۰،۲۹۳ نفر(۱۱.۲۲درصد)وآلمان۳۲۰،۸۵۲ نفر (۲.۰۸درصد) بوده است که مجموعا ۱۲،۳۳۷،۹۳۵ نفر از سفرها را شامل می شود.

مدیرکل امور مرزی و پدافند غیر عامل وزارت کشور خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۳ورود و خروج از مرزهای هوایی به تعداد ۱۱،۵۵۹،۸۹۸ نفر معادل ۴۶.۳درصد با ۱۸ درصد افزایش، از مرزهای زمینی به تعداد ۱۲،۹۱۴۱۱۰نفر معادل ۵۱.۷۳درصد با ۲ درصد کاهش و از مرزهای دریایی به تعداد ۴۹۰،۹۸۰ نفر معادل ۱.۹۷درصد با ۲۰درصد افزایش به ثبت رسیده است.

آقابابایی اظهار داشت: با عنایت به گشایش سیاسی در مناسبات کشور و بهبود وضعیت ناوگان هوایی و از طرفی بهبود وضعیت اقتصادی استفاده از پروازهای هوایی با استقبال روبرو شده و افزایش سفر با هواپیما را بدنبال داشته است که آمار تردد اتباع خارجی و ایرانی از مرزهای هوایی بترتیب ۲۶ و ۱۶ درصد و در مجموع ۱۸ درصد افزایش داشته و همین امر کاهش ۵ درصد تردد اتباع ایرانی در مرزهای زمینی را رقم زده است .

وی افزود: در نوروز سال۱۳۹۴ تعداد کل ورود و خروج به کشور با ۱ درصد کاهش نسبت به سال۱۳۹۳ به ۱،۴۰۰،۸۸۷ نفر در مجموع رسیده است. در این دوره، تردد اتباع ایرانی به تعداد ۱،۱۰۰،۰۵۶ نفر با ۵ درصد کاهش و تردد اتباع خارجی به تعداد ۳۰۰،۸۳۱ نفر با ۲۰درصد افزایش رو به رو بوده است. از مجموع ۱،۱۰۰،۰۵۶ نفر ورود و خروج هموطنان در ایام نوروز ۱۳۹۴ ،تعداد ۹۲۷،۶۱۷ نفر ۸۴.۳۲درصد به ترتیب به ترکیه ۳۵۴،۸۲۲ نفر (۳۸.۲۵درصد)،عراق به تعداد ۳۳۸،۱۰۱نفر (۳۶.۴۴درصد)،امارات به تعداد ۱۳۵،۵۵۰ نفر (۱۴.۶۲درصد)و عربستان به تعداد ۹۹۱۴۴ (۱۰.۶۹درصد)صورت گرفته که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ ورود به ترکیه ۱ درصد افزایش و عراق ۱۵ درصد کاهش و عربستان نیز با (۴۱درصد) کاهش رو به رو بوده است.

آقابابایی گفت: بیشترین تردد در ۵ مرز شامل فرودگاه امام خمینی به تعدا ۸۱۹،۴۸۴ نفر (۳۴.۶درصد)، مرز مهران به تعداد ۱۳۷،۸۸۳نفر (۹.۸۴درصد)مرز بازرگان به تعداد ۸۹۲۹۳نفر(۶.۳۷درصد)، فرودگاه مشهد به تعداد ۷۵۷۷۵ نفر(۵.۴درصد)و مرز جلفا به تعداد۵۲۸۷۰نفر(۳.۷۷درصد)صورت گرفته است.

وی ادامه داد: حدود ۶۰ درصد از کل مسافرتهای خارج از کشور در ایام نوروز از این ۵ مرز صورت گرفته است.در نوروز ۱۳۹۴ تردد اتباع خارجی از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی بترتیب ۳۰ و ۱۶و ۱ درصد افزایش داشته لیکن تردد اتباع ایرانی از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی به ترتیب ۴ و ۷ و ۱۰درصد کاهش را نشان می دهد و در مجموع تردد اتباع ایرانی با ۵ درصد کاهش و اتباع خارجی با ۲۰درصد افزایش همراه شده است.

مدیرکل امور مرزی و پدافند غیر عامل گفت: در سال ۱۳۹۳، سه میلیون و دویست و هشتاد هزار و هفتصد و سه جلد گذرنامه برای هموطنان مان صادر شده که این رقم نسبت به سال۱۳۹۲ با دو درصد افزایش رو به رو بوده است.

#

اشتراک این خبر در :