استاندار خوزستان گفت: در فرصت های شغلی ايجاد شده در استان اولویت با مردم منطقه و سپس مردم سایر شهرستان های استان است.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، غلامرضا شریعتی در جلسه کارگروه شورای اشتغال که ۱۳ مردادماه برگزارشد، اظهار کرد: اگر در منطقه ای نیروی متخصص وجود داشته باشد، صلاح نیست که نیروهای مورد نیاز از مناطق مجاور جذب شود.
وي افزود: هر چند مردم در کل استان مقیم و بومي استان محسوب می شوند اما اولویت در جذب فرصت های شغلی باید با مردم منطقه مورد نظر باشد.
 
شريعتي تصریح کرد: درست است که مردم سایر استان ها نیز هموطن ما هستند اما اکر قرار است عوارض طرح های اشتغال نظیر عوارض زیست محیطی متوجه حال مردم منطقه و استان شود باید مزایای آن طرح نیز شامل مردم استان و منطقه شود.
 
استاندار خوزستان اظهار كرد: بنابراین اگر در جذب فرصت های شغلی مردم منطقه و استان در اولویت قرار بگیرند، سایر تنش ها و دغدغه ها رفع خواهد شد.
 
وي خاطرنشان کرد: تقصير عدم استفاده از مردم منطقه در اشتغالزايي ها و فرصت های شغلی ایجاد شده،  می تواند تا حدی به گردن اداره کل فنی و حرفه ای استان باشد زیرا این اداره باید با پیش بینی های لازم دوره های متناسب با سرمایه گذاری هايی که قرار است در هر منطقه ایجاد شود به مردم آن منطقه ارایه دهد تا عمده نیروهای مورد نیاز از همان منطقه جذب شود.
 
شريعتي با تاکید بر عملکرد سریع فنی و حرفه ای در ارایه آموزش های مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری كه در هر منطقه انجام می شود، عنوان کرد: باید فنی و حرفه ای از قبل پیش بینی کند و براي طرح هاي سرمايه گذاري كه قرار است در هر منطقه اجرا شود، دوره هاي اموزشي تخصصي مورد نیاز به مردم بومی آن منطقه ارایه دهد.
استاندار خوزستان ساختار اداری سیال فنی و حرفه ای را یک حسن دانست و بیان کرد: فنی و حرفه ای باید نسبت به طرح های سرمایه گذاری که در هر منطقه در حال اجرا است حساس باشد و سریعا آموزش های مورد نیاز را برای جوانان بومی منطقه ارایه دهد.
 
وي ادامه داد: در صورت نبود نیروهای متخصص در هر منطقه براي طرح های سرمایه گذاری مورد نظر، تقصير گردن اداره کل فنی و حرفه ای است زیرا عدم جذب نیروهای بومی و جذب نيرو به ویژه از سایر استان ها باعث اختلافاتی می شود و تبعات اجتماعی بسیاری دارد.
#

اشتراک این خبر در :