در جهان انرژی زیادی وجود دارد که باید ظرف دریافت مناسبی باشد که بتوان از ان استفاده کرد گیاهان با عمل فتوسنتز نور خورشید را دریافت کرده و اب وخاک را به منبع غذایی تبدیل می کنند اهن ربا انرژی مغناطیسی زمین را درمی یابد و هم جهت با ان واقع می شود و عامل هدایت گمشدگان دریا و خشکی می شود عده ای از انسان ها نیز قابلیت دریافت انرژی را بیشتر از دیگران در خود پرورش می دهند و توانایی ها ویژه ای پیدا می کنند
با الگو گرفتن از همین ظرفیت است که انسان ها قوانینی را تعریف کردند و انرژی های جزء و کوچک را به عده ای به امانت می دهند و انتظار دارند کسانی که به هر صورت این انرژی را دریافت می کنند توانایی استفاده کردن و مفید نمودن این انرژی ها کوچک و تبدیل ان را به موتور مدیریتی جامعه داشته باشند و برای خود و جامعه مثمر ثمر باشند
منصوبان حکومتی در واقع بازتابی ازانرژی انتخابات های مختلف را دریافت می کنند از انتخابات ریاست جمهوری و رای مردم این انرژی به کابینه و استانداران منتقل می شود نماینده های مجلس و حتی نماینده های شورا با نیروی رای مردم صاحب توانایی های منحصر به فردی می شوند که اگر در جهت عمران و ابادی و فرهنگ جامعه استفاده شود منشاء رفاه و اسایش مردم می گردد و اگر خدای ناکرده در جهت صحیح استفاده نشود با توجه به اینکه نیروی قابل توجه ای است باعث عقب رفت و خسران زیادی است
قطعا الگوی مردم سالار تا شکل گیری کامل فراز و نشیب های زیادی خواهد داشت و سیر تکاملی ان قطعا زمان بر خواهد بود
اگر انتخابات به صورت مقطعی و پروژه ای برای اهداف کوتاه مدت تعریف شود قطعا محدویت زمانی این اجازه را نخواهد داد که پروژه های بزرگ به شکل مطلوب انجام گیرد وتعریف پروژه های کوچک قابل دفاع می شود این نگاه شاید عامل به میل نما سازی های بیهوده و غافل شدن از زیر ساخت های عمرانی و فرهنگی جهت ارضای عطش نگاه پروژه ای باشد که متاسفانه هم در میان مردم و هم در میان منتخبان نهادینه شده است
نگاه به انتخابات به شکلی مطلوب خواهد بود که ان را لازمه روند رشد بدانیم و پایبندی به ان را جزء لاینفک رشد و پویایی جامعه قلمداد کنیم و حضور در انتخابات هم به عنوان نامزد و هم به عنوان رای دهنده را عامل کامل شدن حلقه رشد اجیال و انتقال تجربه های مدیریتی مردم سالار بدانیم
در حال حاضر منتخبان مردم متاسفانه انقدر درگیر بحث های پروژه ای می شوند که از نگاه عمیق به مشکلات باز می مانند و عمران شهری را بدون داشتن یک چشم انداز تعریف می کنند و اصولا وقتی برای بحث های رشد ارام و هدفمند فرهنگی باقی نمی ماند
این نگاه حتی باعث می شود صداهایی در انتخابات شنیده شود که مملو از وعده های انی باشد
با پروژه ای شدن انتخاب طرح ها از اولویت های مهم مانند تاثیر بر شاخص های سلامت و اموزش خارج خواهند شد وفقط به مدت اجرا و اعتبار لازم وابسته خواهند شد در مناطقی که هنوز حتی دفع سالم فاضلاب و مدارس مناسب ندارند پارک های بزرگ که سریع و با یک جدول گذاری و چمن کاری ساده مورد بهره برداری واقع می شوند اجرا می شود
گرچه تفکیک وظایف قابل قبول است و قطعا وظیفه شهرداری از اموزش و پرورش جدا است ولی فراموش نکنیم داشتن مدرسه خوب و بهداشت مناسب از اولویت ها اول است و تخصیص اعتبار باید بر اساس این اولویت ها باشد
البته باید اذعان داشت که پروژه ای شدن انتخابات حتما بعد از تجربه های ناموفق کنار گذاشته خواهد شد ولی هر چه این زمان کوتاه تر باشد قطعا هزینه های ان نیز کمتر خواهد بود
امیدوارم روزی منتخبانی داشته باشیم که مجری برنامه ی کاملی باشند که ممکن است قبل از انها شروع و در زمان پایان دوره انها الزاما پایان نیابد و ما این قدر درگیر مشکلات روزمره نباشیم که مجبور به انتخاب پروژه ای باشیم
قاسم زبیدی

#

اشتراک این خبر در :