روزنامه بریتانیایی گاردین، سرمقاله‌ی خود را که با موضوع توافق هسته‌ای ایران منتشر شده است، به فارسی ترجمه کرد.

به گزارش ایسنا، در پی توافق حاصل شده میان ایران و ۱+۵، روزنامه گاردین سرمقاله‌ی روز گذشته خود را به این موضوع اختصاص داد و لینک فارسی آن را نیز در اختیار کاربران اینترنتی‌اش قرار داد.

در این سرمقاله که با عنوان «توافق هسته‌ای ایران؛ پیروزی دیپلماسی» منتشر شده است، گاردین این توافق را فرصتی برای ایران جهت ایجاد نقش سازنده‌تر در منطقه دانسته است.

در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/517335/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 © www.tabnak.ir

#

اشتراک این خبر در :