سلام بر ملت شهید پرور ایران ،سلام بر عدالت خواهان وجویندگان حق ،سلام بر رهروان راه خمینی کبیر ،سلام بر رهروان راه ولایت ،رهبر امت امام خامنه ای . چند روز قبل در دانشگاه شهید چمران اهواز وقایعی اتفاق افتاد که ۳۷سال است تلاش کردیم ،شهید دادیم،درمقابل دشمن ایستادیم تا این صحنه هارو نبینیم ،امروز گریه های و اشکهای دانشجویان یتیم را دیدیم ،امروز سرفکندگی پدر جلوی فرزندش را دیدیم گریه های دانشجویانی که علم ارمان انقلاب را بر دوش گرفته وتنها گناهشان بی پولی ست .
در انتخاب واحد دانشجویان قرار براین شد که دانشجویان ۲۰درصد از بدهی خود را پرداخت کنند وبعد از انتخاب واحد شهریه ترم گرفته شده را پرداخت کنند وکسی که پرداخت نکرده باشد صرف ۲ساعت تمام واحدهای ان پاک شده ودانشجو از یک ترم اخراج می شود
می خواهم به ان اشخاصی که این قانون راتصویب کردند بگوییم چقدر برای تصویب این قانون فکر کردید وان را خرد جمعی می دانید تعقل خوب چیزی هست ملاحظه کردن حال مردم خوب چیزی هست اگر تعقل ندارید براچه مسئولیت می گیرید اصلا شما تا حالا شما به سخنان امام خمینی درباره مستضعفین گوش کردید ایا تاحالا مطلبی از صحیفه امام خواندید تا بدانید ان پیر جماران درباره طبقه محروم چه فرموده است چرا می خواهید این طوری نهضت خمینی کبیر را به بدنام کنید؟ ایا نگاه امام به مردم این بود ؟مگر نهضت خمینی حمایت از محرومین و مستضفین نیست ؟ایاانکه پول ندارد دیگر حق درس خواندن ندارد؟ایا فکرمی کنید تمام مردم مثل شما حقوق های نجومی می گیرند ؟شما از چه کسانی خط می گیرید تا این مردم را از انقلاب دلزده کنید؟ ایا شهریه چند دانشجو شمارو سیر می کند ؟شما کمی از اشرافیت وابتذال خود بکاهید تا بدانید مردم دراین رکود چطوری زندگی می کنند شما کمی از اشرافیت خودکم کنید تا بدانید یک.پدر کارگر یا مسافرکش چطوری وباچه سختی نان در می اورد از اشرافیت خود کم کنید تا بدانید وجود چند دانشجودرخانه چه زحمتی برای پدر به بار می اورد از اشرافیت کم کنید تا بدانید کیلومتر ها دورشدن از خانواده ها برای درس خواندن چه خرج ومخارجی دارد اگر گوش شنوایی دارید پس بشنویید این مشکل ودرد مختص به یک نفر ودو نفرنیست اگر مسلمان هستید پس با روحیات مردم بازی نکنید نگذارید امتی که هزاران شهید تقدیم اسلام.کرده ازنهضت خود پشیمان ودلسرد شوند نگذارید مردمی که به فرموده خمینی کبیر که خوزستان دین را به اسلام ادا کرده است این کارهای اسفناک شما را به.پای انقلاب بنویسند امروز بغض یک.پدر درمقابل فرزندش داغ بردل ما کرده ایا این پول چیست که به خاطرش باید قانونی تصویب کنندتا پدردرمقابل فرزندش شرمنده شود
وسلام علی من اتبع الهدی
علی خراتیانی

#

اشتراک این خبر در :